• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I"
    KRS 0000039927

Misja:
Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2) działalność charytatywna,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia,
6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
7) promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie prowadzi działalności na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci, w tym inicjatywy lokalne w zakresie infrastruktury hospicjum, obejmujące budowę, przebudowę, rozbudowę, remonty oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów i przepisów prawnych.

Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje tę opiekę oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym jego działalnością.

Aktualnie prowadzone działania:
Organizowanie domowej opieki i pielęgnacji nad chorymi w okresie terminalnym choroby nowotworowej, aż do ich śmierci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.