• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Mińsku Mazowieckim
    KRS 0000039939

Misja
wychowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania tradycji i kultury regionalnej, narodowej poprzez zapoznawanie z dziedzictwem narodowym poprzez aktywne uczestniczenie w turystyce i krajoznawstwie

Prowadzone działania
1. Integracja z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie poprzez rajdy i biwaki.
2. organizacja Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży - upowszechnianie kultury żywego słowa .
3. Organizacja przedsięwzięć propagujących ekologię -Sprzątanie Doliny Świdra - wrzesień
4. "W sobotę nie ma nas w domu" - aktywne uczestnictwo w turystyce
5. Przygotowywanie przewodnika na temat Powiatu Mińskiego
6. Budowa produktu turystycznego Ziemia Andriollego - promocja południowo wschodniego Mazowsza poprzez przypomnienie związków wybitnego ilustratora z XIX w. E. M. Andriollego z Ziemią Mińską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.