• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER
    KRS 0000040016

Główne cele:
1) Pomoc dzieciom leczonym na oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - zarówno w trakcie jak i po zakończeniu leczenia.
2) Pomoc finansowa i rzeczowa dla Oddziału.
3) Stworzenie hotelu dla rodziców spoza Krakowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.