• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
    KRS 0000040169

Misja:
Pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych osób niepełnosprawnych;
pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na poprawę życia osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze środowiskiem; nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą.

Najważniejsze osiągnięcia:
-Bal Charytatywny pod patronatem Starosty Ełckiego, na którym m.in. licytowane były prace wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (2.02.2002r);
-od 2002r Coroczne Spotkania Integracyjne mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Polski i Litwy, w których uczestniczyło po 150 osób ;
-Dzień Sportu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (corocznie od.2001r);
-Międzynarodowa Spartakiada Domów Pomocy Społecznej, po około 200 osób z Polski i Litwy (7 edycji);
-wycieczki krajoznawczo-turystyczne po Warmii i Mazurach dla osób niepełnosprawnych (corocznie od 2003r);
-spotkania wigilijno-opłatkowe dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej połączone z nadaniem tytułu "Człowiek serca " danego roku- 12 edycji;
-cykle integracyjnych spotkań mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej z rodzinami: "Pamiętajmy o Sobie" (26.10.2002r - 12.04.2003r) i "Bliżej Nas" (22.10.2003r - 25.05.2004r, 16 i 30.10.2006r i co roku w następnych latach );
- fundusz wsparcia chorych w procesie ich leczenia (od 2003r), z którego skorzystało ponad 250 osób;
-Międzynarodowe Spotkanie "Niepełnosprawni w Unii Europejskiej" (07.05.2004r);
-Międzynarodowe Spotkanie "Unia i My" (20.05.2005r, 30.05.2006r );

Ponadto Stowarzyszenie corocznie wspiera finansowo:
- wyjazdy zespołu muzycznego "Perełka" na przeglądy i festiwale w: Uzdowie, Olsztynie, Białymstoku, Dąbrowie Górniczej, Kozarzach, Kowalach Oleckich, Suwałkach, Ostrołęce, Łomży, Węgorzewie, Przasnyszu, Siedlcach, Brańsku i innych miejscowosciach;
- wyjazdy mieszkańców na spartakiady sportowe w: Mrągowie, Grudziądzu, Suwałkach, Olsztynie i innych miejscowościach na terenie Polski
oraz zakupy materiałów do pracowni terapeutycznych w DPS w Nowej Wsi Ełckiej;
Prowadzi fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w procesie ich leczenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.