• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Nadzieja-Dzieci"
    KRS 0000040274

Misja:
1. Pomoc dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania:
1. Pomoc materialna dla dzieci z ubogich rodzin m.in. dożywianie dzieci w szkołach.
2. Wspieranie finansowe dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
4. Wspieranie finansowe dzieci niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.