• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis"
    KRS 0000040314

Naszą misją jest ciągła opieka nad osobami w ostatnim stadium choroby nowotworowej i innych schorzeń udzielając swym podopiecznym i ich rodzinom wszechstronnej, specjalistycznej i bezpłatnej opieki. Prowadzimy szkolenia w zakresie prawidłowego postępowania zmierzającego do zwalczania bólu i innych objawów towarzyszących chorobom nowotworowym. Współpracujemy z ośrodkami hospicyjnymi w kraju i za granicą.
Rozwijamy działalność wydawniczą mającą na celu propagowanie idei hospicyjnej.
Posiadamy hospicjum stacjonarne dla dorosłych i dzieci z całą infrastrukturą i technologią.
Hospicjum stacjonarne to 38 pokoi w tym 9 dla najmłodszych. Każdy pokój przystosowany jest do przebywania chorego dziecka lub dorosłego z rodziną albo opiekunem. Posiadamy specjalistyczne poradnie: poradnia leczenia obrzęku limfatycznego, poradnia profilaktyki i leczenia odleżyn oraz poradnia rehabilitacyjna. Podopieczni mogą korzystać z psychoterapii indywidualnej i rodzinnej oraz z sal muzykoterapii, terapii zajęciowej, sali gimnastycznej, a chore dzieci z sali poznawania świata.

Prowadzone działania
Pod opieką są chorzy z nowotworem z pobliskich miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Chełm Śląski, Imielin.
Opieka stacjonarna obejmuje chorych z całej Polski.
W Domu Hospicyjnym przebywają dzieci z całej Polski.
Opieka domowa obejmuje chorych zamieszkujących do 100 kilometrów.
Opieka nad rodzinami osieroconymi chorych będącego pod opieką hospicjum.
Opieka nad bezdomnymi poprzez wydawanie gorących posiłków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.