• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku
    KRS 0000040332

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Misja
Wspieranie nauki i kultury na Śląsku.

Prowadzone działania
Działalność wydawnicza i popularyzatorska w zakresie historii i kultury Śląska.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.