• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomoc Leśnikom w Krośnie
    KRS 0000040564

Pomoc pracownikom lasów państwowych, byłym pracownikom i ich rodzinom w leczeniu chorób których koszty przekraczają możliwości finansowe, pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, powódź, pożar itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.