• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Morena"
    KRS 0000040588

Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych.
1. umożliwianie zainteresowanym zrzeszenia się w klubie oraz korzystanie w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności
2. objecie swoja działalnością wszystkie osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu wzroku.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku
4. organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej,sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku
5. opieka nad wybijającymi się sportowcami i powołanie kadry sportowej środowiska
6. nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych
7. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania
8. prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych
9. organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi
10. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych określonych przez akty prawne dotyczące tego typu klubów
11. prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.