• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dzieci Pienin
    KRS 0000040632

Prowadzone działania
Finansowanie i organizowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych oraz wyposażenia szkół.
Finansowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
Finansowanie i organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie i obozy leczenia w kraju i za granicą.
Finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji placówek oświatowych.
Finansowanie i organizowanie działalności szkolnych kół zainteresowań.
Dofinansowanie szkół i ośrodków integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.