• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne
    KRS 0000040665

Misja
Powoływanie, organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych typu: przedszkola, szkoły podstawowe i średnie. Inicjowanie działalności na rzecz ochrony środowiska. Popularyzowanie wiedzy historycznej, literatury, sztuki i najnowszych zdobyczy naukowych. Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz programów realizowanych w placówkach.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Utrzymywanie bliskiego kontaktu z kołem weteranów i sympatyków 24 Pułku Ułanów, który jest instytucją patronacką szkół. Współpraca z 42 Pułkiem Zmotoryzowanym w Żarach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.