• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chorych na Serce
    KRS 0000040837

Prowadzone działania
1. Pomoc w przywracaniu zdrowia i powrocie do pracy po przebytym zawale;
2. Pomoc chorym na serce w adaptacji do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3. Tworzenie bazy materialnej umożliwiającej działalność profilaktyczno-edukacyjno-terapeutyczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.