• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Olszówka"
    KRS 0000040868

Misja
Celem stowarzyszenia "Olszówka" jest ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych charakterystycznych dla każdego regionu oraz szeroko rozumiana edukacja regionalna.

Prowadzone działania
Nasze działania są ukierunkowane głównie na pracę z dziećmi i młodzieżą.
W ramach projektu "Bioregion - przyroda i tradycja wokół mojego domu" chcemy skupić wszystkich zainteresowanych swoim regionem, jego historią, tradycją i mieszkańcami wokół obrony i odtwarzania swojej własnej tożsamości bioregionalnej.
Na projekt "Bioregion - przyroda i tradycja
wokół mojego domu" składają się:
Działania edukacyjne: - cykl "Rozejrzyj się wokół swojego domu" - skierowany do dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
Warsztaty: - "Bioregion" - który jest próbą odszukania tożsamości i współzależności z miejscem, w którym się mieszka. Skłania do zadawania pytań: Gdzie jestem? Dokąd zmierzam? -"Wędrowanie" - turystyka ekologiczna, nastawiona na utożsamianie się z miejscami po których się wędruje. W trakcie warsztatu wędrujemy w małych grupach ponieważ daje to możliwość intymnego obcowania z przyrodą, ludźmi i tradycją, którą tworzą. - "Świat przyrody" - warsztat przyrodniczy, pokazujący jak funkcjonuje przyroda i co jej zagraża ze strony człowieka. - "Ekologia w moim domu" - co mogę zrobić we własnym domu, aby jak najmniej szkodzić przyrodzie i żyć w sposób niekonsumpcyjny. - "Przyroda w mieście" - świat przyrody w mieście. - "Wędrówka w przeszłość" - warsztat historyczny, próbujący pokazać sposób patrzenia na naszą przeszłość tak, by zrozumieć naszą teraźniejszość. - "Archeologia - najdawniejsze ślady przeszłości " - warsztat archeologiczny. - "Kultura ludowa" - warsztat etnologiczny. - "Rękodzieło" - praktyczna nauka różnych rzemiosł, Działalność wydawnicza. Organizowanie wystaw.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.