• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Sinfonia Varsovia
    KRS 0000040968

Celem Fundacji jest:
-inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich;
-promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą;
-upowszechnianie wykonawstwa orkiestrowego oraz Polskiej Orkiestry Kameralnej - Sinfonia Varsovia.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
-organizowanie i finansowanie koncertów, przedstawień, recitali i innych występów artystycznych w kraju i za granicą,
-organizowanie i finansowanie nagrań muzycznych,
-organizowanie i finansowanie koncertów, nagrań muzycznych, wydawnictw i innych działań realizujących cele statutowe Fundacji polegać będzie na wspomaganiu organizatora koncertów czy wydawcy nagrań lub książek poprzez opłacanie przez Fundację w części lub w całości kosztów takiego przedsięwzięcia; fundacja może również samodzielnie organizować poszczególne przedsięwzięcia realizujące jej statutowe cele,
-fundowanie stypendiów i nagród dla wybitnie zdolnych młodych twórców i wykonawców oraz osób realizujących cele Fundacji,
-organizowanie i finansowanie serii koncertów Polskiej Orkiestry Kameralnej - Sinfonia Varsovia oraz Festiwalu Muzycznego w Warszawie.

Fundacja Sinfonia Varsovia organizuje lub współorganizuje oraz finansuje koncerty, festiwale, nagrania muzyczne oraz kursy mistrzowskie dla instrumentalistów.
Młodym, najzdolniejszym studentom akademii muzycznych w Polsce udostępnia udział w próbach Orkiestry Sinfonia Varsovia. Dzięki wieloletniej współpracy Fundacji ze znakomitymi artystami na świecie, młodzi muzycy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w cyklu prób i wspólne koncertowanie z wybitnymi muzycznymi postaciami .
Zdobywają oni w ten sposób cenne umiejętności praktyczne i doświadczenie gry zespołowej w jednej z renomowanych polskich orkiestr.
Najwybitniejszym funduje rodzaj stypendium i zaprasza do uczestniczenia w planach koncertowych Orkiestry.
Wspierając ideę pożytku publicznego promuje młodych polskich instrumentalistów i dyrygentów, zapraszając ich do udziału w nagraniach i koncertach.

Od roku 2001 Fundacja Sinfonia Varsovia corocznie organizuje FESTIWAL SINFONIA VARSOVIA SWOJEMU MIASTU. Jest to cykl niezwykle interesujących bezpłatnych koncertów przeznaczonych dla warszawskiej publiczności.
Głównym celem Fundacji jest zaprezentowanie orkiestry Sinfonia Varsovia jak najszerszemu gronu słuchaczy, w takich miejscach do których orkiestry symfoniczne docierają rzadko, w których życie kulturalne nie ma swojego stałego rytmu.
Festiwalowe koncerty wykonywane są obok renomowanych sal koncertowych także w szkołach, świetlicach, domach kultury, kościołach oraz na wolnym powietrzu. Spotykają się zawsze z olbrzymim zainteresowaniem i wdzięcznością publiczności.

Fundacja i Orkiestra Sinfonia Varsovia bierze udział w wielu cyklicznych projektach artystycznych w kraju i za granicą. Są to między innymi:
- Międzynarodowy Festiwal CHOPIN I JEGO EUROPA
- Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena
- Festiwal MUSICA ANTIQUA EUROPE ORIENTALIS
- Międzynarodowy Festiwal WRATISLAVIA CANTANS
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej WARSZAWSKA JESIEŃ
- Festiwal Kultury Żydowskiej
- Festiwal PROBALTICA
- Festiwal SACRUM PROFANUM
- Międzynarodowy Festiwal CHOPIN W BARWACH JESIENI
- Festiwal Muzyczny Polskiego Radia
- projekt edukacyjny SINFONIA VARSOVIA DZIECIOM
- Festiwal LA FOLLE JOURNEE
- Festiwal DE I’EPAU
- EVIAN FESTIVAL
- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny VIANNA DA MOTTE
- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny LA ROQUE D`ANTHERON
- Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego
- Międzynarodowy Festiwal Indywidualności Muzycznych

Obok w/w przedsięwzięć, każdego roku odbywają się także liczne krajowe i zagraniczne koncerty okolicznościowe oraz tournee koncertowe Orkiestry SINFONIA VARSOVIA.

Ważne miejsce zajmują również nagrania płytowe realizowane dla:
- DEUTCHE GRAMMOPHON
- Sony BMG
- EMI Records LTD
- ALBANY RECORDS
- EDEL CLASIC
- TRIC-TRAC TRAC-SARL.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.