• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Endokrynologii
    KRS 0000041103

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Endokrynologii jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz rozwoju nauki o wydzielaniu wewnętrznym, upowszechniania wiedzy o chorobach endokrynologicznych, edukacji pacjentów i lekarzy oraz promocji i ochrony zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.