• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wioski Franciszkańskiej
    KRS 0000041185

Misja
Nasz Dom organizuje:
-warsztaty tematyczne, dysponując odpowiednim zapleczem;
-spotkania międzynarodowe, skierowane głównie dla młodzieży i dorosłych;
-rekolekcje i dni skupienia.

Współorganizuje także spotkania o charakterze ekologicznym, wychowawczym i religijnym.

Jest to zatem wyśmienite miejsce do organizacji ”Zielonych Szkół” dla młodzieży młodszej jak i innego typu atrakcji dla dzieci (Wakacje z Bogiem, Zimowiska...). Świadczy o tym choćby fakt, iż w ciągu roku odbywa się u nas kilkanaście różnych spotkań trwających od kilku do kilkunastu dni...

Prowadzone działania
Działamy obecnie współpracując z:
Parafią Rzymsko-katolicką pw. Imienia NMP w Grudzy;
Referatem Młodzieży Franciszkańskiej ”TAU”;
KTIW z Brukseli (Belgia);
Narodową Agencją Programu Młodzież;
Władzami samorządowymi;
Kloster St. Marienthal w Ostritz (Niemcy);
Oberlausitz Neue - Heimat w Loebau (Niemcy);
Funduszem Ochrony Środowiska;
Euroregionem Nysa;
Szkołami Publicznymi i Katolickimi;
Grupami i ruchami katolickimi i innymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.