• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rehabilitacja Dzieci Niepełnosprawnych "Pomóż Mi"
    KRS 0000041258

Misja
Wspieranie budowy, wyposażenia i funkcjonowania Pawilonu Rehabilitacyjnego.
Poszerzanie wiedzy społeczeństwa o mózgowym porażeniu dziecięcym.
Pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Starania o rozbudowę pawilonu rehabilitacyjnego o basen i kompleks sal gimnastycznych.

Prowadzone działania
Działalność informacyjna o celach Fundacji.
Pomoc w usprawnianiu i zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dzieciom niepełnosprawnym, szczególnie poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.