• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Rozwoju Regionalnego Strzelin 2000
    KRS 0000041270

Misją jest wspólna wizja wszechstronnego rozwoju regionu w którym działamy. Dotyczy to w szczególności rozwoju samorządności, demokracji oraz pobudzania aktywności obywatelskiej we wszystkich dziedzinach.

Prowadzone działania
1. Spotkania i konferencje działaczy samorządowych z udziałem przedstawicieli rządu i parlamentu.
2. Konferencja poświęcona twórczości W.Gombrowicza.
3. Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół podstawowych i gimnazjów.
4. Dni Muzyki Kompozytorów Śląskich im.Maxa Drischnera.
5. Powołanie do życia Strzelińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6. Utworzenie Regionalnego Związku Stowarzyszeń w Strzelinie.
7. Zorganizowanie w latach 2004-2005 koncertów dla mieszkańców naszego miasta, min. dyplomantów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Zespołu Kameralnego Cerkwii Prawosławnej Św. Cyryla i Metodego we Wroławiu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.