• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    OSR Lębork
    KRS 0000041352

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa na drogach, ochrony środowiska.
Ponadto zajmujemy się:
1.szkoleniami w zakresie pierwszej pomocy, dostosowanymi do wieku, poziomu posiadanej wiedzy, wykonywanego zawodu, itp. przez uczestników
2.zabezpieczeniami pod względem medycznym imprez masowych, festynów, itp.
3.edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska
4.edukacją w zakresie bezpieczeństwa na drogach
5.edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej
6.prowadzeniem pokazów ratowniczych
organizacja i przygotowanie pokazów symulowanych oraz ćwiczeń pozoracyjnych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.