• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tarnowie
    KRS 0000041496

Misja
Działalność nieprofesjonalna - statutowa. Celem jest stworzenie warunków do rozwoju twórczości nieprofesjonalnej i dążenie do uznania jej jako istotnego dla rozwoju kultury narodowej.

Prowadzone działania
Działalność bezinteresowna - wolontariusze.
Organizowanie imprez artystycznych w szpitalach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Organizowanie imprez w domach kultury, Urzędzie Wojewódzkim - wystawy sukcesywnie.
Udział w konkursach krajowych.
Pokazy z dziedziny malarstwa akwarelowego, olejnego, haftu, rękodzieła artystycznego, haftu Richelien, Tolledo, płaskiego, wypukłego, w kolorach, obrazy haftowane - haft kurpikowy.
Spotkania literackie przy świecach, wieczorki autorskie, opieka nad młodymi talentami, organizowanie i reżyserowanie występów dzieci, wystawa prac.
Organizowanie imprez w Domu Dziecka i innych.
Udział w wydawnictwie "Mój Tarnów" i innych na łamach czasopism.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.