• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Żyć Godnie"
    KRS 0000041591

Celem Fundacji jest wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym oraz osobom zaburzonym psychicznie.

Fundacja prowadzi:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolniku dla do 20 osób z szeroko pojętymi zaburzeniami psychicznymi.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolniku dla 30 osób z szeroko pojętymi zaburzeniami psychicznymi.
3. Programy skierowane do osób starszych z terenu Powiatu Gdańskiego i Powiatu Tczewskiego dofinansowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
4. Wydajemy miesięcznik pt. "Wspólnymi Siłami".
5. Przystąpiliśmy do realizacji I etapu przedsięwzięcia "Tworzenie i prowadzenie ośrodka krótkotrwałej i długotrwałej opieki dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych w Kolniku".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.