• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu
    KRS 0000041609

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, szkoleniowa, kulturalna, informacyjna.

Prowadzone działania
Dla osób niepełnosprawnych prowadzi się spotkania integracyjne, zajęcia sportowo-ruchowe, organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina itp. Organizujemy wyjazdy na wczasy rehabilitacyjne. Prowadzi się działalność informacyjną i doradztwo min. pogadanki promujące zdrowy styl życia

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.