• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych
    KRS 0000041787

Misja:
Rozwijanie, propagowanie inicjatyw i działań mających na celu dobro i szczęście ludzi chorych z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, stwarzanie warunków do poprawy losu osób z zaburzeniami psychicznymi, integracja ze społeczeństwem, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie struktur osób niepełnosprawnych psychicznie, ich rodzin i innych członków stowarzyszenia.

Prowadzone działania:
Program "Praca socjalno - prawna, interwencje kryzysowe na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin" - ok. 70 środowisk. doraźna pomoc; finansowa, rzeczowa i usługowa - 50 osób, organizowanie samopomocy między członkami stowarzyszenia, spotkania integracyjne - festyny kulturalne, sportowo-rekreacyjne, muzyczne, taneczne, plastyczne, prowadzenie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i problemem alkoholowym, zajęcia z języka angielskiego - 15 osób, zajęcia internetowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.