• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn "Klucz"
    KRS 0000042094

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej Miasta i Gminy Zakliczyn szczególnie w dziedzinach: kultury, integracji społecznej, promocji Miasta i Gminy Zakliczyn, organizacji czasu wolnego, wspieranie grup defaworyzowanych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.