• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem"
    KRS 0000042118

Naszym celem jest:
- Pomoc merytoryczne osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,
- zorganizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,
- zdobywanie finansów na organizację: szkoleń, terapii, rehabilitacji, festiwali, imprez kulturalnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i ich rodzin, wycieczek.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie organizuje rehabilitację medyczną dla młodzieży powyżej 18 roku życia, rehabilitację na basenie dla niepełnosprawnej ruchowo młodzieży członków Stowarzyszenia.Jest organizatorem wycieczek po kraju i po swoim regionie.
Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci do lat 18 z miasta Częstochowy, jest to Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, z którym współpracujemy od dnia jego powstania. W Centrum przyjmowane są dzieci od 3 lat na dzienny pobyt, gdzie wysokiej klasy specjaliści prowadzą pełną rewalidację. Dla dzieci w wieku szkolnym prowadzona jest rehabilitacja po jednej godzinie dziennie. Kadra medyczna i pedagogiczna przyjmuje i diagnozuje dzieci od kilku tygodni życia.

Stowarzyszenie zbiera środki dla swoich członków na leczenie, rehabilitację, zakup potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i ortopedycznego. Jest organizatorem konferencji,festynów,od 2001r jest organizatorem Festiwalu pn. "Muzyczna Scena Integracji", przeznaczony dla wszystkich niepełnosprawnych umiejących śpiewać i tańczyć, jest to impreza ponadregionalna; imprez okolicznościowych jak Dzień Dziecka, Mikołaja, Andrzejek, Wigilii, Zabawy Karnawałowej i wiele innych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.