• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
    KRS 0000042215

Misja
Główne cele to:
- aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych (emerytów i rencistów),
- profilaktyka gerontologiczna,
- kształcenie ustawiczne,
- organizacja spędzania wolnego czasu w okresie po przejściu na emeryturę,
- integracja międzypokoleniowa.

Prowadzone działania
Piszemy wnioski o dotacje do róznych instytucji. Realizujemy projekty:
"Tworzenie warunków do samorealizacji ludzi w wieku starszym"
"Dodać życia do lat"
"Młodzi o starości"
"Siwe włosy Europy"
Międzynarodowej Konferencji Naukowej, oraz inne działania w związku z Jubileuszem 25-lecia naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.