• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
    KRS 0000042256

Niezależna pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzone działania:
1. Rehabilitacja dzieci poprzez zajęcia usprawniające.
2. Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży.
3. Pomoc w zakupie podręczników, dopłaty do wycieczek szkolnych,opłacanie biletów miesięcznych na dojazdy do szkół.
4. Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji oraz turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci.
5. Organizacja corocznych spotkań przy choince dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy.
6. Pomoc rzeczowa, prawna i psychologiczna dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, nieporadność życiowa).
7. Organizacja finałów WOŚP w Kórniku.
8. Inne działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.