• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląska Fundacja Transplantacji
    KRS 0000042273

Misja:
Zbieranie pieniędzy i sprzętu na kontynuację programu transplantacji wątroby w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej AM we Wrocławiu.

Wsparcie finansowe wszelkich programów naukowych oraz osób pragnących szkolić się w dziedzinie transplantologii. W szczególności wszelkie programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie dawstwa narządów i koordynacji transplantacyjnej.

Szkolenia personelu medycznego w zakresie dawstwa narządów i tkanek- własne i zagraniczne
Działalność edytorska w powyższym zakresie.

Wspieranie materialne oddziałów identyfikujących potencjalnych dawców narządów i tkanek
propagowanie idei transplantacji w szerokich kręgach społeczeństwa

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.