• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia
    KRS 0000042445

Misja
Konsolidacja lokalnej społeczności.
Promowanie lokalnych liderów na rzecz samorządu terytorialnego.
Ochrona zabytków i kultury.
Ochrona środowiska.

Prowadzone działania
Rodzina: 10 lat "Forum Rodziny" - działania przeciw uzależnieniom.
Zabytki: kwesta na rzecz nekropolii pod hasłem "Lapidarium".
Kultura: "Prezentacje Jesienne" (już XI) dla młodzieży i dorosłych; "Głos" - miesięcznik.
Współpraca z instytucjami: Urząd Miasta, szkoły, PSCK, Muzeum Regionalne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.