• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca "Lasowiacy" im. Ignacego Wachowiaka
    KRS 0000042621

Misja:
- ocalenie od zapomnienia dorobku kultury ludowej w jej historycznym rozwoju
- tworzenie i rozpowszechnianie ruchu folklorystycznego i jego dorobku na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami
- patronowanie i pomoc dziecięcym i młodzieżowym grupom ZPiT "LASOWIACY" im. I. Wachowiaka i im podobnym

Prowadzone działania:
Organizowanie i finansowanie zbiorów z zakresu kultury ludowej:
- organizowanie koncertów, festiwali ogólnopolskich, krajowych i zagranicznych wyjazdów zespołu
- działalność propagatorska i informacyjna dotycząca głównych kierunków wyznaczonych przez Stowarzyszenie
- współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie objętymi celami Stowarzyszenia
- współpraca ze stowarzyszeniami w Niemczech, Francji, Finlandii i na Sycylii.
Odbiorcami są dzieci, młodzież, dorośli - bez względu na wiek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.