• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Opolska Fundacja Antynowotworowa
    KRS 0000042799

Celem działalności jest wszechstronny rozwój onkologii na Opolszczyźnie. W szczególności wszelkie działania propagujące profilaktykę antynowotworową. Są to działania wydawnicze, prowadzenie kursów dla lekarzy rodzinnych (rejestracja w Izbie Lekarskiej), spotkania z mieszkańcami wsi i małych miast, profilaktyczne badania usg dla mieszkańców wsi, propagowanie szczepień przeciwko HPV, objęcie małych gmin pełną profilaktyką, prowadzenie sklepu ze sprzętem pomocniczym dla pacjentów po operacjach onkologicznych. Od 3 lat prowadzimy program dla gmin pod nazwą WYPRZEDZIĆ RAKA. Program obejmuje małe gminy. W gminach które zgłaszają się do programu prowadzimy następujące działania: spotkania z mieszkańcami na których przedstawiamy objawy prodromalne najczęściej występujących nowotworów, informujemy o grupach ryzyka, metodach profilaktyki, wykonujemy badania usg jamy brzusznej, piersi, tarczycy, miednicy małej, prowadzimy szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV (wywołującemu raka szyjki macicy), rozdajemy nauczycielom biologii i pielęgniarkom szkolnym płyty CD z prezentacjami o nowotworach na lekcje biologii. W ciągu 2 lat badania usg wykonaliśmy u ponad 500 mieszkańców małych miejscowości, zaszczepiliśmy około 100 dziewcząt przeciwko wirusowi HPV. Dodatkowo organizujemy wspólnie z gminami które przystąpiły do programu "wycieczki" na mammografię i na badanie cytologiczne - zbieramy chętne do tych badań i autobus szkolny zawozi je na badania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.