• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska w Orzeszu
    KRS 0000042815

Misja:
Rozwój oświaty, kultury i sportu oraz ochrona środowiska naturalnego miasta Orzesze.

Prowadzone działania:
Wykonanie projektu kortów tenisowych i placu zabaw dla dzieci.
Ufundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.
Wydanie monografii o miejscowości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.