• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Signum Magnum"
    KRS 0000043084

Misja:
Celem fundacji jest działalność charytatywno - wychowawcza na rzecz dzieci dotkniętych i zagrożonych zjawiskami patologii życia społecznego i zapewnienie im warunków harmonijnego rozwoju osobowości.

Prowadzone działania:
1. Centrala Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej
3. Ośrodek rekolekcyjno - kolonijny
4. Wydawanie czasopism:
- "Promyk Jutrzenki"
- "Zwycięstwo Niepokalanej".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.