• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach
    KRS 0000043227

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa w czterech Komisjach:
1. Komisja Tradycji Obywatelskiej i Patriotycznej;
2. Komisja Ochrony Dóbr Kultury Materialnej;
3. Komisja Opieki nad Cmentarzami Kieleckimi;
4. Komisja wspierania Polskości za Granicą

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.