• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
    KRS 0000043591

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom specjalnej troski zrzeszonym i niezrzeszonym w Stowarzyszeniu oraz ich rodzicom dla polepszenia ich warunków bytowych, podnoszenia poziomu kultury i oświaty oraz włączenia ich do czynnego życia społecznego. Stowarzyszenie prowadzi rehabilitację dzieci z MPD, zespołem Downa i innymi schorzeniami. Swoim działaniem obejmuje miasto oraz przyległe gminy należące do powiatu wąbrzeskiego.
Stowarzyszenie jest organem założycielskim Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.