• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Wejherowie
    KRS 0000043809

Misja
Szeroko rozumiane oddziaływanie profilaktyczne, skierowane przede wszystkim na młodzież i dzieci. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym alkoholizmem, przestępczością i innymi zaburzeniami prowadzącymi do rozpadu więzi rodzinnej. Wspieranie dzieci z rodzin z problemami.

Prowadzone działania
Prowadzenie Dziennego Domu Społecznego, zapewniającego opiekę i pomoc dzieciom i rodzinie. Organizowanie wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci. Dożywanie dzieci. Udzielanie pomocy w pokonywaniu trudności w szkole.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.