• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Św.
    KRS 0000044220

Misja
Działanie na rzecz uczniów SP nr 1 znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jak i wybitnie uzdolnionych.
Dążenie do wszechstronnego rozwoju SP nr 1.
Promowanie i wspieranie osiągnięć twórczych nauczycieli.
Promowanie i organizowanie kontaktów ze szkołami w kraju i za granicą.
Organizowanie różnych form pedagogizacji rodziców.
Tworzenie sprzyjającej atmosfery wokół problemów szkoły w najbliższym środowisku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.