• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Rozwoju Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
    KRS 0000044309

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Organizacja i dofinasowywane konferencji naukowych, publikacji pokonferencyjnych, wyjazdów studenckich w ramach praktyk za granicę, fundowanie stypendiów dla studentów, wspieranie różnych kulturalnych inicjatyw studenckich, finansowanie nagród w organizwanych przez Wydział konkursach, finansowanie kosztów związanych z remontami i naprawami budynków i sal wykładowych Wydziału itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.