• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca
    KRS 0000044542

Misja:
Poprawa jakości życia chorych w stanie terminalnym

Prowadzone działania:

Hospicjum Domowe:
Obejmuje opieką osoby znajdujące się w zaawansowanym stadium nieuleczalnych chorób (głownie choroby nowotworowej) a nie poddających się leczeniu przyczynowemu.
Świadczenia Hospicjum Domowego polegają na wizytach lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa, księdza i pracownika socjalnego w domu osoby objętej opieką Hospicjum.
W ramach swych działań Hospicjum wspiera także rodziny i inne osoby zaangażowane w opiekę nad chorym.

Hospicjum Stacjonarne dla Dorosłych i Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci zapewniają:
- opiekę nad chorymi znajdującymi się w stanie terminalnym oraz chorymi mającymi niekontrolowane objawy,
- opiekę długoterminową nad chorymi nie mającymi dostatecznej opieki w warunkach domowych (osoby samotne, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, brak możliwości sprawowania opieki przez rodzinę),
- opiekę - w przypadku trudnych do opanowania w domu dolegliwości fizycznych - nad chorymi niewymagającymi specjalistycznego leczenia szpitalnego.
- opiekę wyręczającą w losowych sytuacjach rodzinnych.

Poradnia Opieki Paliatywnej:
Udziela porad i konsultacji oraz wykonuje wskazane przez lekarza zabiegi pielęgniarskie i rehabilitacyjne.

Ośrodek Opieki nad Osieroconymi:
- obejmuje opieką rodzin osierocone,
- zapewnia dzieciom z rodzin osieroconych zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.