• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu
    KRS 0000044598

Misja
Celem działania stowarzyszenia jest zrzeszanie osób chorych na SM, osób po przebytym Udarze Mózgu oraz ich rodzin i przyjaciół w dążeniu do osiągnięcia poprawy warunków życia chorych oraz stanu ich zdrowia.

Prowadzone działania
Członkowie kościańskiego stowarzyszenia mają zapewnioną opiekę lekarza neurologa, jak i wykwalifikowanych rehabilitantów. Systematycznie prowadzona jest rehabilitacja ruchowo-usprawniająca na dużej sali do ćwiczeń zespołowych oraz na mniejszej, bogato wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjny, do ćwiczeń indywidualnych dla osób o dość znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.