• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
    KRS 0000044704

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego rozliczając się z podatku dochodowego mogą Państwo przekazać 1% należnego podatku na rzecz KTOZ. Zgromadzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc bezdomnym, cierpiącym zwierzętom.

Podstawowe zadania i cele jakie realizuje KTOZ to przede wszystkim;
1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania,
2. działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. Od 2003 roku KTOZ prowadzi w porozumieniu z Urzędem Miasta Krakowa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie,
3. działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
4. dokarmianie, leczenie bezdomnych zwierząt, wspieranie osób starszych i ubogich w opiece nad zwierzętami,
5. zapobieganie nadmiernemu rozmnażaniu się zwierząt. KTOZ pokrywa z nagromadzonych środków ogromne ilości sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów i kotek oraz finansuje zabiegi zwierząt własnościowych,
6. opieka w zimie nad łabędziami, kaczkami i gołębiami,
7. podejmowanie licznych interwencji, w których niejednokrotnie ratujemy życie zwierzętom,
8. wnioskujemy do Sądu przypadki niezgodne z Ustawą o ochronie zwierząt,
9. przeprowadzamy szereg akcji adopcyjnych mających na celu znalezienie nowych opiekunów dla swoich podopiecznych
10. rozpoczęliśmy projekt sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących na terenie miasta Zakopane.


W 2010 roku udało nam się, m.in.:
- wysterylizować 370 kotek i 81 suk,
- wykastrować 160 kocurów i 24 psy,
- przeprowadzić blisko 4000 interwencji na terenie całej Polski,
- złożyć 79 zawiadomień o znęcaniu się nad zwierzętami,
- udzielić kilkuset porad prawnych, dotyczących ochrony zwierzą,
- uratować przed śmiercią w rzeźni i utrzymać 19 koni,
- utrzymać w hotelach dla zwierząt ok. 50 psów, a w domach tymczasowych kilkanaście psów, kotów, kóz, tchórzofretek,
- sfinansować leczenie 716 zwierząt, należących do najuboższych mieszkańców małopolski,
- wspomóc stałymi, comiesięcznymi dostawami karmy zwierzęta należące do 730 karmicieli społecznych, wydaliśmy 10,4 tony karmy mokrej i 6,5 tony karmy suchej,
- pomogliśmy najuboższym właścicielom psów i przekazaliśmy 4,4 tony karmy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.