• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Koniczynka"
    KRS 0000045005

Misja
Udzielanie pomocy osobom chorym na epilepsję oraz inne schorzenia neurologiczne przez prowadzenie terapii i rehabilitacji (dzieci, młodzież, dorośli).

Prowadzone działania
Formy:
- organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno-wypoczynkowych
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych

Prowadzone placówki:
- Warsztat Terapii Zajęciowej. ul. Swoboda 22/24 - w godz. 7.00 - 15.00.
- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno Opiekuńczy z Terapią Zajęciową Poznań, ul. Marcelińska 49 od pon. do piątku w godzinach 15,00-19,00
- Całodobowy Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny typu Hostel, Poznań ul. Marcelińska 49

- pomoc rzeczowa, ul. Swoboda 22/24 - środy od 16,00 do 19,00 - odzież, żywność

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.