• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek
    KRS 0000045031

Misja:
- Roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg operacyjny;
- Udzielanie pomocy kobietom po operacji odjęcia piersi (mastektomii);
- Poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób po leczeniu raka piersi;
- Prowadzenie poradnictwa przez specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji, lekarzy, psychologów oraz specjalistów innych dziedzin;
- Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych;
- Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei;
- Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

Prowadzone działania:
- Wieloprofilowa pomoc kobietom po leczeniu raka piersi przez organizowanie i prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji, profilaktyki i terapii obrzęku limfatycznego, psychoterapii.
- Comiesięczne spotkania edukacyjno-szkoleniowe dotyczące profilaktyki choroby nowotworowej oraz innych schorzeń, którymi zagrożone są kobiety w różnym wieku.
- Opracowywanie materiałów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących profilaktyki raka piersi oraz specjalistycznej rehabilitacji.

Nasze działania:
1. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji fizycznej w różnym okresie leczenia nowotworu
2. Profilaktyka i terapia obrzęku limfatycznego
3. Usprawnianie kobiet po operacjach odtwórczych
4. Organizowanie zajęć specjalistycznej psychoterapii (32 258 93 25)
5. Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych materiałów informacyjnych związanych z profilaktyką, terapią i fizjoterapią kobiet po leczeniu onkologicznym raka piersi
mgr Krystyna Liersz-Żelasko specjalista rehabilitacji onkologicznej Katowice, ul. Ligocka 103; tel. 32 258 93 25; aby zostać przyjętym należy dzwonić pod ten numer telefonu w godz. 9.00 - 17.00
6. Rozmowy o charakterze wspierającym prowadzone przez Amazonki-ochotniczki w szpitalach w Katowicach: Szpital MSWiA, ul. Głowackiego 10; Okręgowy Szpital Kolejowy, ul. Panewnicka 65; Centralny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Medyków 14, Szpital Kliniczny, ul. Francuska 20-24, Szpital Zakonu Bonifratrów, ul. Markiefki 87.
7. Stała edukacja dotycząca zagrożenia chorobą nowotworową oraz innymi schorzeniami
8. Edukacja chorych i ich rodzin
9. Telefon zaufania dla kobiet z problemem onkologicznym i ich bliskich

Stowarzyszenie kontynuuje kampanię informacyjną "Oznacz swój nowotwór - to ma znaczenie" oraz kampanię "Breast Friends" - Przyjaciele od Piersi promującą ideę zmagań z chorobą wspólnie z osobą wspierającą.
Udzielamy porad prawnych, pomagamy w załatwianiu spraw wymagających interwencji prawno-medycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.