• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polska Fundacja Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Plastycznej, Badania i Leczenia Oparzeń "Ars Med"
    KRS 0000045239

Naszym celem jest propagowanie nowoczesnych metod leczenia w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej, wspomaganie ofiar wypadków w prowadzeniu procesu leczenia.

Prowadzimy również działania charytatywne, skupiając się na pomocy konkretnym osobom starszym lub ofiarom zdarzeń losowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.