• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "Spokojne Jutro" z siedzibą w Nowym Sączu
    KRS 0000045565

Misja:
Pomoc osobom niepełnosprawnym.
Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Organizacja wolnego czasu, imprez okolicznosciowych, działania na rzecz wzajemnej pomocy.
Organizowanie rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.