• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" w Kluczborku
    KRS 0000045723

Misja:
Promowanie zdrowego stylu życia.
Edukacja społeczeństwa o potrzebie profilaktyki.

Prowadzone działania:
Bardzo liczne przedsięwzięcia, które umożliwią promowanie zdrowego stylu życia: festyny, pikniki, Różowy Dzień Kobiet, Różowy Dzień Matki, Kluczborskie Kasztanki, Forum Kobiet, Marsze Nadziei, Wielka Kampania Życia, wystawy z cyklu "Sercem malowane", comber babski, klub super b@bcia, kabaret "Złote baby", akcja Krokus, kawiarenka obywatelska i in.
Szeroko pojęta edukacja społeczności lokalnej, integracja środowiska kobiecego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.