• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku
    KRS 0000045809

Misja
Usprawnienie procesu rehabilitacji fizycznej, przyśpieszenie terminów wykonania zabiegów, wzajemne wsparcie i kontakty chorych. Organizowanie: spotkań ze specjalistami, turnusów rehabilitacyjnych.

Prowadzone działania
Spotkania ze specjalistami, wzajemna wymiana doświadczeń nt. radzenia sobie z chorobą i nowych metod leczenia dla osób chorych i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.