• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
    KRS 0000045896

Misja
1. prowadzenie i wspomaganie funkcjonowania i rozwoju szkół katolickich i katolickich placówek oświatowo-wychowawczych lub opiekuńczych, dla których Stowarzyszenie jest organem prowadzącym, oraz troska o rozwój i wychowanie uczęszczającej do nich pełnosprawnej i niepełnosprawnej młodzieży i dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
2. prowadzenie innej pozaszkolnej działalności edukacyjnej, formacyjnej i kulturalnej, służącej rozwojowi dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i dorosłych.
3. szerzenie kultury życia osobistego, rodzinnego i społecznego opartej na ewangelicznej, służebnej miłości i odpowiedzialności
4. troska o chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe

Prowadzone działania
Działalność oświatowa dla wszystkich grup wiekowych w dziedzinie szkolnictwa ogólnego,artystycznego (plastycznego i muzycznego) od przedszkola do liceum i studium policealnego oraz kulturalna, w tym warsztaty i szkolenia, kursy i programy z zakresu edukacji kulturalnej i zdrowotnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.