• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie
    KRS 0000045985

Misja
Niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom potrzebującym, a przede wszystkim ludziom bezdomnym, opuszczonym, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, niepełnosprawnym oraz ludziom starym z upadłych gospodarstw rolnych.

Prowadzone działania
1) Prowadzenie stacjonarnego domu pomocy dla ludzi starych, bezdomnych, niepełnosprawnych - Domu Pogodnej Jesieni.
2) Prowadzenie akcji dożywiania dzieci z rodzin ubogich i patologicznych.
3) Przeprowadzanie akcji humanitarnych dla ludności na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi - w czasie powodzi w latach 1997 i 1998 akcją pomocy objęto 6657 rodzin (24 356 osób) z Polski Południowej, a łączna wartość pomocy wyniosła 1.963.145,96 PLN.
4) Udzielanie porad ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.
5) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
6) Współpraca z samorządami szczebla gminnego i powiatowego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
7) Współpraca międzynarodowa z niemiecką organizacją charytatywną Arbeiter Samariter Bund z Kolonii oparta na formalnej umowie o współdziałaniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.