• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wrocławskie Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi i Osobami Specjalnej Troski
    KRS 0000046046

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest:
- propagowanie idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych,
- dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej i ustawodawstwa zwykłego,
- udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym I ich rodzinom.

Prowadzone działania:
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- staramy się pomagać rodzinom w trudnych sytuacjach,
- organizacja takich imprez jak Mikołaj, Dzień Dziecka, Andrzejki, obozy letnie, spotkania integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.